Zasady uczestnictwa członków Stowarzyszenia UTW w Józefowie w imprezach organizowanych i firmowanych przez Zarząd UTW 

Do imprez zaliczamy:

  • wyjazdy do teatrów, muzeów, na koncerty;
  • wycieczki krajowe jedno lub kilkudniowe;
  • wyjazdy wypoczynkowe, lecznicze, krajowe lub zagraniczne;
  • cotygodniowe wykłady w siedzibie MOK;
  • inne imprezy jak: zajęcia pływania na basenie, zabawy.

Udział w tych zdarzeniach będzie w całości finansowany przez uczestnika (na wyjazdy zagraniczne) lub dofinansowywany ze składek członkowskich i funduszy otrzymanych z Urzędu Miasta Józefowa w ramach wspomagania organizacji pozarządowych.

W imprezach biorą udział wszyscy członkowie UTW, z tym, że pierwszeństwo mają osoby systematycznie opłacające składki członkowskie.

Udział w cotygodniowych wykładach jest bezpłatny dla wszystkich członków UTW i ogólnie dostępny. Finansowanie pozostałych zdarzeń odbywa się na następujących zasadach:

  • członkowie UTW mieszkający w Józefowie mogą być dofinansowani w całości lub częściowo z dotacji UM Józefowa w wysokości od 30% do 50%;
  • członkowie stowarzyszenia mieszkający poza Józefowem, mogą być dofinansowani ze składek członkowskich w wysokości do 30% kosztów imprezy.

Zasady powyższe przyjęte zostały na ostatnim posiedzeniu zarządu UTW w Józefowie.

 

Zarząd UTW