Kontakt

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie
ul.  Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów

KRS: 0000235510
NIP: 5321899969
REGON: 140321425

Nr  rachunku 36 1240 2119 1111 0011 2033 9890
Prezes
Tel. 605 828 377
e-mail:   utwjozefow@wp.pl

ZARZĄD UTW:
Halina Krogulska -Prezes
Marianna Jakubowska – V-ce Prezes
Elżbieta Turek – Skarbnik
Ewa Majchrzak – Sekretarz
Mirosława Domaradzka – członek
Jadwiga Łaszewska – członek
Elżbieta Świątek – członek