Kontakt

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie
ul.  Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów

KRS: 0000235510
NIP: 5321899969
REGON: 140321425

Nr  rachunku 36 1240 2119 1111 0011 2033 9890
Prezes
Teresa Uzarska
Tel. 605 828 377
e-mail:   utwjozefow@wp.pl
Wiceprezes
Marianna Jakubowska
Skarbnik
Elżbieta Turek
Sekretarz
Daniela Czernianin
Członkowie
Mirosława Domaradzka
Jadwiga Łaszewska
Ewa Majchrzak