Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie informuje i zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin: 16 stycznia 2019 roku, godz.18.00 /I termin/, godz.18.30 /II termin/

Zebranie odbędzie się w Sali widowiskowej MOK w Józefowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie organizowane jest z powodu rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Adama Godlewskiego oraz z funkcji skarbnika Marii Domańskiej. Zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję Prezesa Zarządu i skarbnika.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Prezesa Zarządu
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji skarbnika
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu oraz skarbnika
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad