Wspomnienia Andrzejek w poezji

ANDRZEJKI- UTW-25.XI.2022r.

Wspaniałe spotkanie członów UTW,

Które odbyło się w MOK-u Józefów

Z okazji Imienin tak popularnych

W społeczeństwie polskim dosyć powszechnych.

 

Więc Zarząd składając wszystkim życzenia

Świetnej zabawy, wyróżnił z imienia

Trzech Andrzejów będących też na Sali

By wspólnie, wesoło się zabawiali.

 

A Zarząd uświetnił nam też wieczorek

Występem trojga przepięknych Cyganek,

Czarujących urodą, tańcem, śpiewem

I cudownych, barwnych sukni wystrojem.

 

Panie: Agnieszka, Monika i Ula

Przez godzinę bawiąc nas i rozczulać,

Opanowały nam do końca zmysły,

Które w trakcie i tak na dobre prysły.

 

I mnie się trafił z Ulą piękny taniec

Tradycyjny- nie żaden połamaniec,

Co z pewnością w pamięci pozostanie

Jak cały uroczy występ Cyganek.

 

Także wspaniała gra didżeja Wita

Co nawet mruka porwała i kwita,

Jest też zasługą tłoku na parkiecie,

Co wszyscy tańczący z autopsji wiecie.

 

Więc dzięki za spotkanie i zabawę,

Też za gorącą herbatę i kawę,

A przed nami Święta jak i ten Rok Nowy,

Czas wizyt Świątecznych i Imieninowych.

 

Zatem dziś Andrzejom, Justynkom, Basiom

A następnie już Ewom i Adasiom

I wespół z życzeniami Świątecznymi,

Jak tez i niebawem Noworocznymi,

 

Wiele wspaniałości okazjonalnych

I również najlepszych Imieninowych

Dla wszystkich członków Uniwersytetu

Trzeciego Wieku- nawet bez odwetu.

ślą: Mila i Wiesio