Walne zebranie

W dniu 11 października br. odbyło się  Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie.
Pani Teresa Uzarska – Prezes UTW przedstawiła sprawozdania Zarządu z działalności w 2022r. oraz za lata 2019-2023.  Po wysłuchaniu sprawozdań nastąpiła dyskusja i członkowie UTW zgłaszali wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. Pani Prezes podziękowała za pracę ustępującemu Zarządowi i zaprosiła członków UTW do zgłaszania kandydatur do pracy w Zarządzie, Radzie Programowej i Komisji Rewizyjnej.
Do Zarządu UTW wybrano:
1. Krogulska Halina – Prezes
2. Jakubowska Marianna – V-ce Prezes
3. Turek Elżbieta – Skarbnik
4. Majchrzak Ewa – Sekretarz
5. Domaradzka Mirosława – członek
6. Łaszewska Jadwiga – członek

7. Świątek Elżbieta – członek

W Radzie Programowej pracować będą: Uzarska Teresa, Gudaj Antoni, Godlewski Adam, Dąbrowski Mirosław, Kalata Emilia, Strumidło Elżbieta i Zagawa Wanda.

W Komisji Rewizyjnej będą działać: Górzyński Jan, Grochowina Bernard i Sobczak  Elżbieta.
Serdecznie dziękujemy Teresce Uzarskiej i Danieli Czernianin za dotychczasową pracę w Zarządzie, życzymy pomyślności  w życiu osobistym i jeszcze wielu miłych niespodzianek od losu.