Uzupełniony Zarząd UTW Józefów

Po rezygnacji Adama Godlewskiego z funkcji prezesa Zarządu UTW Józefów, w dniu 16 stycznia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia, które miało uzupełnić skład Zarządu. Nowym prezesem została wybrana Teresa Uzarska, dotychczasowa wiceprezes. Obowiązki jej zastępcy zebrani powierzyli Mariannie Jakubowskiej, która jako wieloletnia radna znana jest z aktywnej działalności samorządowej w naszym mieście. Skarbnikiem wybrano, wobec rezygnacji z tej funkcji Marii Domańskiej, Elżbietę Turek.

W Zarządzie pracują dalej: Mirosława Domaradzka, Krystyna Kot, Bożena Michałowska.