Składka członkowska

Szanowni słuchacze UTW!
Zarząd UTW podjął uchwałę dotyczącą wysokości składki członkowskiej.
Od 1 stycznia 2023 r. roczna składka członkowska będzie wynosić 100 zł.
Dla nowych członków wpisowe wyniesie 50 zł.
Bardzo prosimy o uregulowanie składki członkowskiej  za 2021 r. i  2022 r. w wysokości 60 zł       / wpłata gotówki do Skarbnika UTW Pani Eli lub wpłata na rachunek bankowy /.
Nr rachunku 36 1240 2119 1111 0011 2033 9890