Składka członkowska

Szanowni Studenci UTW

Zarząd UTW w Józefowie  prosi o uregulowanie zaległych składek członkowskich  / za 2019  i 2020 rok / oraz bieżących za 2021  rok. Składkę  proszę wpłacać na rachunek bankowy UTW. Wysokość składki  wynosi 60 zł rocznie.

Nr konta UTW   62 8001 0005 2001 0005 0119 0001