Propozycje zajęć w ramach UTW

Szanowni Państwo!

Zarząd UTW proponuje udział w następujących zajęciach:
– interesujące wykłady w każdą środę w MOKu o godz.18.00;
– nordic walking, zbiórka w każdą środę o godz.10.00 koło Pomnika Łączniczki. Prowadzi P. Teresa U.
– wyjazdy do teatru i muzeum;
– wyjazdy na ciekawe wystawy;
– wycieczki / w roku akademickim planujemy 3 wycieczki /;
– spotkania integracyjne z tańcami;
– wyjazdy rehabilitacyjne i wypoczynkowe;
-warsztaty;
– gimnastyka w każdy wtorek i czwartek w sali w Hydroforni o godz.9.00, przy czym 1 zajęcia w tygodniu są finansowane z funduszu UTW a drugie zajęcia w tygodniu są finansowane przez uczestników / 60 zł za 1 godzinę z podziałem na liczbę uczestników /;

Serdecznie zapraszamy!!!