Pierwszy Powiatowy Konwent Seniorów

Dnia 21.04.2018 r. w Powiatowym Domu Kultury w Otwocku odbył się Pierwszy Powiatowy Konwent Seniorów. Na zaproszenie Starostwa Otwockiego i Agencji Eventowej Alfa i Omega, przybyli przedstawiciele organizacji senioralnych gmin z Powiatu Otwockiego, takich jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora i inne oraz seniorzy indywidualni. Józefów reprezentowała kilkunastoosobowa grupa słuchaczy UTW.  Celem tego wydarzenia było poznanie się, wymiana poglądów, doświadczeń oraz nawiązanie ściślejszej współpracy z samorządami. Każda organizacja miała możliwość zaprezentowania programu działania oraz przedstawienia swoich osiągnięć. krótką informację o 13-letniej działalności Stowarzyszenia UTW w Józefowie wraz z prezentacja multimedialną, przedstawiła V-ce Prezes Zarządu UTW Teresa Uzarska. jednym z ważnych punktów Konwentu było uhonorowanie szczególnie zasłużonych członków stowarzyszeń i formacji seniorów, wytypowanych przez ich Zarządy. Naszym przedstawicielem był Antoni Gudaj, inicjator i pierwszy prezes Zarządu UTW w Józefowie. I to On właśnie otrzymał z rąk Starosty Powiatu Otwockiego Mirosława Pszonki okazjonalną statuetkę oraz pamiątkowy dyplom.                                                                                                              W czasie spotkania wystąpiła grupa taneczna Assaya oraz piosenkarz Michał Niemiec. Obrady Konwentu zakończył bankiet oraz dla chętnych zabawa taneczna przy muzyce na żywo.