Obchody 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie powstał w 2005 r. i zrzesza 211 członków, mieszkańców Józefowa i okolic. W tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Od początku kierował nim Antoni Gudaj.

List gratulacyjny w imieniu Władz Miasta oraz mieszkańców Józefowa odczytał burmistrz Stanisław Kruszewski.

 

Pan Antoni Gudaj

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

LIST GRATULACYJNY

Z okazji 10-lecia powstania Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku składamy na Pana ręce serdeczne gratulacje.

Zarządzane przez Pana Stowarzyszenie jest jedną z najprężniej działających organizacji społecznych w Naszym Mieście.

Podstawowym celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób starszych i umiejętne wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Józefowskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizuje te zadania wzorowo.

Obecnie trudno sobie wyobrazić życie kulturalno-społeczne Józefowa bez cyklicznych wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy też organizowanych przez Państwa wycieczek oraz spotkań.

Członkowie Stowarzyszenia są także częstymi gośćmi na sesjach Rady Miasta oraz spotkaniach powołanej przy Burmistrzu Rady Konsultacyjno-Społecznej.

Józefów może być dumny z tak dynamicznych i aktywnych seniorów.

 

W imieniu Władz Miasta Józefowa życzymy Państwu wielu sukcesów w kolejnych dekadach Państwa działalności.