Komunikaty dla członków Stowarzyszenia UTW w Józefowie

1. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się w dniu 03.10.2018 r
o godz. 18.00 w sali widowiskowej MOK, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1.

2. Wykłady (harmonogram zostanie dostarczony przed inauguracją), są dostępne dla
wszystkich zainteresowanych.

3. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków UTW z dnia 22.06.2 018 r. składki
członkowskie ( 60 zł. rocznie), będą zbierane od 01.01.2019 r. w cyklu roku
kalendarzowego.

4. Wpisowe ( 40 zł. od nowych członków), oraz zaległe składki członkowskie można
opłacać w klubie PORT w każdą środę od godz. 17.00 od 10.10.2018 r.

5. Pozostałe komunikaty dotyczące bieżącej działalności UTW będą podawane na
stronie www.utwjozefow.pl lub przed wykładami.

Zapraszamy członków i sympatyków
Zarząd UTW