Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…

21 grudnia 2016 roku w sali widowiskowej MOK w Józefowie odbył się niezwykły wykład. W programie wykładów  UTW jako tytuł podano: WIGILIA. Do tematu nawiązywała już sama scenografia. Na scenie pięknie prezentowała się kolorowa choinka, maleńka szopka i napis „Wesołych Świąt”. 

Po powitaniu przez Prezesa UTW gości – przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta Józefowa, oraz kolegów i koleżanek „studentów UTW”,  rektor UTW Adam Godlewski odczytał list od burmistrza dla słuchaczy Uniwersytetu. Burmistrz Stanisław Kruszewski dziękował w nim dojrzałym mieszkańcom Józefowa za dużą aktywność i zaangażowanie w       działania na rzecz całej społeczności lokalnej. Podkreślał także, że słuchacze UTW mogą być wzorem dla wszystkich pokoleń.

Następnie scenę objęła w posiadanie młodzież z Gimnazjum  Nr 1 w Józefowie, pod przewodnictwem Pani Joanny      Ławnik – polonistki oraz Pana Łukasza Lusawy – nauczyciela muzyki. Na program złożyły się teksty przedstawiające     dzieje Chrystusa tuż po narodzinach i pięknie odśpiewane kolędy. Interpretacja wygłaszanych fragmentów  Ewangelii i     prozy odnoszącej się  do wydarzeń Bożego Narodzenia świadczyła o starannym przygotowaniu i  profesjonalizmie tych        młodych ludzi.