Integracja kulturalna – projekt nr 7 w Budżecie Obywatelskim

Głosujemy – tworzymy nasze miejsce w Józefowie!!!!
Wchodzimy na www.jozefow.pl. Szukamy zakładki „Budżet Obywatelski- zaczynamy głosowanie”. Klikamy na projekt nr 7 i głosujemy / podajemy imię i nazwisko, adres /. Na koniec klikamy „wyślij”.
Wszystko. Damy radę urządzić nasze wspólne pomieszczenia!!!!
Skrócony opis

W udostępnionej przez Miasto Józefów placówce MOK stworzone zostały doskonałe warunki lokalowe dla organizacji różnego rodzaju zajęć integracyjnych dla wszystkich grup społecznych. Obecnie, w większości prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury zajęcia nakierunkowane są na konkretną grupę odbiorców. Brakuje inicjatyw bardziej uniwersalnych, które skierowane byłyby do mieszkańców w różnym wieku.

Opis projektu
W udostępnionej przez Miasto Józefów placówce MOK stworzone zostały doskonałe warunki lokalowe dla organizacji różnego rodzaju zajęć integracyjnych dla wszystkich grup społecznych. Obecnie, w większości prowadzone przez Miejski Ośrodek Kultury zajęcia nakierunkowane są na konkretną grupę odbiorców. Brakuje inicjatyw bardziej uniwersalnych, które skierowane byłyby do mieszkańców w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Założeniem zajęć integracyjnych objętych projektem jest możliwość spotkania się ze sobą wszystkich pokoleń mieszkańców Józefowa, w celu zarówno miłego spędzenia czasu jak i wymiany cennych doświadczeń.
Dobrym przykładem wspólnego spędzania czasu są spotkania filmowe, po których razem przy filiżance kawy czy herbaty dyskutować będzie można o walorach obejrzanego repertuaru. Uniwersalną rozrywką jest również karaoke i taniec, które doskonale pozwolą zintegrować się mieszkańcom. Dodatkowo ciekawym pomysłem jest organizacja kursów i wykładów, w których chcieliby uczestniczyć zarówno seniorzy jak i mieszkańcy aktywni zawodowo oraz młodzież i dzieci (kursy szycia, kroju, dekoracji, tańca, wykłady prozdrowotne i pro żywieniowe).
W celu umożliwienia organizacji ww. integracji celowym jest zakup niezbędnego wyposażenia obejmującego m.in. telewizor, laptop, sprzęt muzyczny.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na terenie miasta Józefowa działają różne organizacje społeczne takie jak Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, różne organizacje młodzieżowe, które dążą do działań integracji z mieszkańcami.
Organizacja wspólnych spotkań integracyjnych pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów towarzyskich i społecznych, wzmacniających lokalną społeczność, do której należą nie tylko młodzi mieszkańcy miasta, ludzie aktywni zawodowo, ale również emeryci.
Działania, które umożliwi realizacja projektu będą łączyły pokolenia i dawały szanse na miłe spędzenie wolnego czasu.
Zasady ogólnodostępności
W ramach projektu organizowane będą spotkania umożliwiające integrację mieszkańców Józefowa (seanse filmowe, wieczory karaoke) oraz wykłady o tematyce prozdrowotnej i kursy tematyczne (np. szycia, kroju, tańca). Zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Kultury. Terminy przekazywane będą na bieżąco w formie lokalnych ogłoszeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp. Część składowa Łączny koszt
1 Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych (telewizor, laptop, mikrofon bezprzewodowy, wzmacniacz, kolumny, subwoofer) 35 000 zł
2 Wykłady prozdrowotne i prożywieniowe / 10 wykładów / 5 000 zł
3 Kursy kroju, szycia, dekoracji, tańca itp. / 10 kursów / 10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł