Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W dniu 5 października  br. w Miejskim Domu Kultury  odbyła się inauguracja kolejnego  roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zgodnie z tradycją na rozpoczęcie nowego roku akademickiego studenci odśpiewali hymn „Gaudeamus igitur”.

W uroczystej inauguracji  udział wzięli  Pan  Marek Banaszek – Burmistrz Miasta Józefowa, Pan Mariusz Batorski – Przewodniczący Rady Miasta Józefowa, Pani Agnieszka Rogalska – Jung – dyrektor MOKu i około 200 studentów.

Pani Teresa Uzarska – Prezes UTW serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości i życzyła,
by przygotowany  zróżnicowany program wykładów, spotkania towarzyskie, grupowe wyjazdy do teatru i muzeum oraz wycieczki krajoznawcze, przyniosły każdemu studentowi satysfakcję i radość.
Życzenia słuchaczom również złożyli Pan Marek Banaszek i Pani Agnieszka Rogalska – Jung.

Gościem specjalnym uroczystości był Pan Przemysław Głowacki, który wygłosił wykład „Elie Nadelman – polska gwiazda światowej rzeźby”.