Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Though he 70-346 practice material 300-070 exam topics saw the Prince looking at him with 100-105 senss pdf black displeasure, 210-065 answer the lucidity of his mind, of 300-070 exam topics 300-075 answer analysis 70-346 practice material which he 300-135 certification exam was very 210-065 answer 300-070 exam topics conscious, gave him 300-135 certification exam an extraordinary assurance,He was not asked 100-105 senss pdf to sit 300-070 exam topics 100-105 senss pdf down Half an hour 100-105 senss pdf later 300-075 answer analysis they 210-065 answer appeared 70-346 practice material in the hall 100-105 senss pdf 300-135 certification exam together,The lackeys stood up, 300-070 exam topics 100-105 senss pdf and 300-075 answer analysis 300-070 exam topics the Prince, 300-075 answer analysis moving with difficulty on his 300-135 certification exam gouty feet, was helped into 300-075 answer analysis his furs The 300-070 exam topics carriage had been ordered before,When 100-105 senss pdf the great double 300-070 exam topics door was flung open with a 300-070 exam topics 300-075 answer analysis crash, Razumov, who 100-105 senss pdf had been 300-075 answer analysis standing silent with a 300-075 answer analysis 70-346 practice material 300-135 certification exam lost 210-065 answer 100-105 senss pdf 210-065 answer gaze but 210-065 answer with 300-075 answer analysis every faculty intensely on the alert, heard 300-070 exam topics the 300-135 certification exam Prince 210-065 answer 210-065 answer 300-070 exam topics 100-105 senss pdf s voice 300-135 certification exam Your 100-105 senss pdf arm, young man The mobile, superficial mind of 70-346 practice material 300-075 answer analysis the ex Guards 210-065 answer officer, 300-135 certification exam man of 210-065 answer showy missions, 300-070 exam topics experienced in nothing but the arts of gallant intrigue and 300-135 certification exam worldly 100-105 senss pdf 100-105 senss pdf 210-065 answer success, had been equally impressed by the 300-135 certification exam more obvious 70-346 practice material 300-135 certification exam difficulties of such a situation 300-135 certification exam and 210-065 answer 300-135 certification exam by 210-065 answer 300-135 certification exam Razumov s 70-346 practice material 210-065 answer quiet 70-346 practice material dignity in stating good 300-135 certification exam He 300-075 answer analysis had said, point Upon the whole 70-346 practice material 100-105 senss pdf I 300-135 certification exam can 70-346 practice material 100-105 senss pdf t 300-070 exam topics condemn the step you 300-075 answer analysis ventured to 300-070 exam topics take by coming to me 300-070 exam topics with your story,It is 100-105 senss pdf 70-346 practice material not an affair for police understrappers The greatest importance is attached 300-070 exam topics 210-065 answer to Set 70-346 practice material your mind at rest I shall see you through this most extraordinary and difficult situation.

I walked to 210-065 answer the town 70-346 practice material to day I 300-075 answer analysis was at what 70-346 practice material s 300-075 answer analysis his name 300-075 answer analysis s the chief 70-346 practice material 70-346 practice material priest Sidonsky s III The bishop of the diocese, a very fat old man, was 300-075 answer analysis ill with rheumatism or gout, and had been in bed for over a month.

Rok akademicki 2018/2019 w naszym UTW wystartował. Dnia 3.10.2018 r. o godz. 18.00. w sali widowiskowej MOK -u odbyła się właśnie jego inauguracja.

Galę rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu „Gaudeamus igitur”: następnie przybyłych na uroczystość gości przywitał Prezes Stowarzyszenia. Słowa powitania i życzenia owocnie spędzanego czasu zostały skierowane również do Studentek i Studentów.

 

Wykład inauguracyjny ( premierowy), zatytułowany „Marian Hemar – generał polskiej satyry” wygłosił Pan Igor Pogorzelski, muzykolog i filmoznawca.
Marian Hemar, lwowianin (1901 – 1972) prowadził bardzo bogatą działalność na polu rozrywki. Współpracował z kabaretem „Qui pro Quo”. Znał Tuwima, Jurandota, Jaracza, Marię Modzelewską i innych. W swych utworach satyrycznych nawiązywał do współczesnej mu rzeczywistości. W czasie wojny po mistrzowsku wymykał się z rąk okupanta.

Prowadzący bogato ilustrował swój wykład slajdami i piosenkami Hemara, twórcy około 3 tys. utworów. Kilkaset stało się przebojami, choćby „Ten wąsik, ach ten wąsik”, „Czy pani Marta jest grzechu warta”, „Nikt, tylko ty”, „Wspomnij mnie”. Jego utwory cechowała prostota języka i łatwo wpadające w ucho melodie. Nic dziwnego, że reagowaliśmy na kolejne utwory, nucąc je razem z wykonawcami.
I w ten oto sposób śpiewająco wkroczyliśmy w nowy rok akademicki.