Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w UTW Józefów

W dniu 05.10.2016 r. w sali kinowo-widowiskowej MOK rozpoczęliśmy zajęcia w dwunastym roku działalności Stowarzyszenia UTW Józefów. W inauguracji uczestniczyli goście z Urzędu i Rady Miasta Józefowa, m.in. Przewodniczący Rady Miasta –Pan Cezary Łukaszewski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Pani Marianna Jakubowska, Wiceburmistrz – Pan Marek Banaszek, Dyrektor Gimnazjum nr 1 imienia Łączniczek Armii Krajowej – Pani Lidia Krupa, Red. Naczelna Józefów nad Świdrem-Pani Wanda Zagawa, Kierownik MOPS w Józefowie – Pani Beata Piętka, „studenci” – członkowie Stowarzyszenia, grupa „mieszkańców obserwatorów” (kandydatów do wstąpienia do UTW) i inni. Rozpoczęliśmy tradycyjnie wysłuchaniem hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”.

Po powitaniu gości i członków Prezes Stowarzyszenia przedstawił pokrótce program wykładów w semestrze zimowym oraz inne zamierzenia na rok akademicki 2016/2017, m.in. zajęcia wyjazdowe, działalność w sekcjach, współpraca z organizacjami, placówkami oświatowymi i władzami Miasta Józefowa i inne. Wykład inauguracyjny pt. NATO, Polska, Rosja (nie trzeba dodawać, jak bardzo aktualny jest to temat), wygłosił dr Grzegorz Kostrzewa- Zorbas, nasz wielokrotny i bardzo serdecznie przyjmowany wykładowca. Przy tej okazji zapraszamy na wykłady (wstęp wolny), w środy o godz. 18,00 w sali kinowo-widowiskowej MOK, przy ulicy Wyszyńskiego 1. Program wykładów zamieszczany jest w naszym wydawnictwie JnŚ , na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Kończąc, życzymy naszym członkom i sympatykom satysfakcji z uczestniczenia w życiu „studenckim”, oraz korzyści z poszerzania wiedzy w różnych dziedzinach życia.

Zarząd Stowarzyszenia UTW Józefów