III Wielki Kongres UTW

W dniu 14 października 2019 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się III Wielki Kongres Uniwersytetów  Trzeciego Wieku pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy – Rafała Trzaskowskiego.

Prezes Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW Pani Krystyna Lewkowicz powitała przedstawicieli 663 uniwersytetów w Polsce i 31 polonijnych z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Wielkiej Brytanii i Kazachstanu.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uroczyście otworzył III Kongres zapewniając studentów UTW, że władze samorządowe zauważają i są pod wielkim wrażeniem rodzącej się nowej, prężnej społeczności senioralnej. Obiecał aktywnie wspierać i przygotowywać ambitne projekty dla UTW oraz starać się o dofinansowanie ich z Unii Europejskiej aby lokalne samorządy w gminach i powiatach mogły je pozytywnie realizować.

Każdy z przemawiających na Kongresie np. poseł Michał Szczerba, V-ce Prezydent Rafał Rabiej podkreślali niezaprzeczalne sukcesy organizacji UTW – kreatywność, inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, zdrowotne i społeczne. Potwierdzali fenomen intensywnego rozwoju UTW, który jest naturalną potrzebą osób starszych wyjścia z domu, chęci nauki dla własnej satysfakcji, realizacji marzeń z czasów młodości, to w końcu alternatywa dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Na III Wielkim Kongresie ogłoszono wyniki konkursu do honorowego tytułu „Wielka Osobowość UTW”. Tytuł ten otrzymali Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich i Krzysztof Kwiatkowski – były Prezes NIK. Obaj Panowie swoją pracą zawodową i działalnością społeczną przyczynili się do rozwoju i integracji UTW.

Największym walorem UTW są sami studenci, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem sięgają nieraz po „niemożliwe” i osiągają sukces choć nigdy tego po sobie się nie spodziewali. Jest to hołdowanie filozofii życiowej, której hasło brzmi: „zamiast modlić się o deszcz na pustyni bierzmy łopaty i kopmy studnie……”

W części artystycznej wystąpiły 3 zespoły teatralne studentów UTW z Jeleniej Góry – kabaret „Bella Mafia”, chór „Ursynovia Cantabile” Urysynowskiego  Uniwersytetu przy SGGW oraz rewelacyjny, kolorowy i nastrojowy Zespół Tańca Terapeutycznego „Babylon” z Myśliborskiego UTW.

Daniela Czernianin – Sekretarz UTW Józefów