Dotacja dla UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku, podobnie jak w latach poprzednich, w bieżącym roku również otrzymał 2 dotacje od Władz Józefowa na statutową działalność.
Jedną dotację  w wysokości 27 420 zł otrzymaliśmy na zadanie ” Wspieranie aktywności oraz integracji społecznej osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych” .  Zadanie te obejmuje:
– organizowanie wykładów i prelekcji,
– integrację członków UTW / zabawy, zakończenie roku akademickiego, spotkanie wigilijne /,
– warsztaty rękodzieła,
– wycieczki,
– wyjazdy do teatrów, muzeów,
– gimnastykę,
– przygotowanie sztuki teatralnej dla dzieci.
Drugą dotację w wysokości 9 000 zł otrzymaliśmy na „Działania zmierzające do rozwoju intelektualnego i psychicznego dla osób w wieku emerytalnym” z przeznaczeniem na dofinansowanie naszych wykładowców.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dofinansowanie z dotacji, mogą uzyskać tyko mieszkańcy Józefowa / członkowie UTW /.

Panie Burmistrzu! Dziękujemy za troskę i zrozumienie grupy Seniorów z naszego Miasta. Przy tak serdecznym wsparciu ze strony Władz Miasta, życie nasze jest urozmaicone i ciekawsze!!!