Budżet obywatelski w Józefowie

Budżet Obywatelski Józefowa – głosujemy na projekt UTW!!!
Od 31 stycznia do 14 lutego mieszkańcy Józefowa mogą głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego naszego miasta. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 665.600 zł na 28 projektów.
Na pozycji 23 znajduje się nasz projekt ” Seniorzy miastu- przeboje 60-lecia na 60 lat Józefowa”
Możemy głosować:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej do obsługi budżetu obywatelskiego, 
  • w formie papierowej poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa / karta dostępna jest w BOK w Urzędzie Miasta i w gazetce Józefów nad Świdrem /.

Gdy projekt zostanie wybrany, Miasto przystąpi do realizacji tego projektu.
Każdy głosujący mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz, ale na karcie do głosowania może wskazać dowolną liczbę projektów, których łączna wartość nie będzie przekraczała 665 600 zł.
Opis projektów dostępny na stronie: https://budzetobywatelski.jozefow.pl/
Koleżanki i Koledzy koniecznie musicie zagłosować – pozycja 23 !!!! Jesteśmy RAZEM!!!