Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie

Nasza misja

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie działa od czerwca 2005 roku. Aktualnie w ewidencji  Uniwersytetu znajduje się ponad 250  osób tzw. trzeciego wieku, a także osób zbliżających się do tego wieku. Czym się zajmujemy?

Organizujemy wykłady na tematy dotyczące Polski współczesnej i historycznej, religijne, filozoficzne, medyczne, podróżnicze oraz wykłady wyjazdowe, mające na celu poznanie wybranych regionów kraju, np. Mazowsze, Podlasie, obiektów sakralnych, architektonicznych i obronnych. Odwiedzamy muzea, np. Narodowe i Zamek Królewski w Warszawie, a także muzea związane ze znanymi twórcami kultury narodowej. Chodzimy do teatrów na spektakle związane z twórcami i kulturą polską. Organizujemy naukę pływania i posługiwania się komputerem i internetem. Organizujemy wycieczki piesze i rowerowe, spacery, spotkania towarzyskie i wieczory, na których prezentują swą twórczość niektórzy członkowie Stowarzyszenia.

Gdzie działamy?

Działamy przy Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.
Podstawowa działalność UTW to cotygodniowe wykłady (środy, godz. 18.00), prelekcje i spotkania o tematyce związanej z kulturą, historią, tradycją i dziedzictwem narodowym, ale również z innymi dziedzinami życia (gospodarka, polityka, sprawy zdrowia, aktywizacji seniorów, integracji międzypokoleniowej). Wykładowcami są naukowcy, specjaliści z określonych dziedzin nauki, sztuki, zdrowia, techniki, często członkowie UTW.
Organizowane są również wykłady wyjazdowe, tzn. wyjazdy do miejsc i obiektów o charakterze historycznym, sakralnym, obronnym, architektonicznym i regionalnym.
Ponadto Stowarzyszenie organizuje dla członków wycieczki do muzeów, teatrów i na wystawy.
Poza działalnością edukacyjną, oświatową i kulturalną działają grupy i sekcje tworzone przez zainteresowanych członków UTW, np. nordic- walking, gimnastyczna, rowerowa, spotkania miłośników literatury i poezji i inne.

Bierzemy udział w rozmaitych wydarzeniach organizowanych przez UM Józefów: Festiwal Otwarte Ogrody, uroczystości rocznicowe i patriotyczne.
Podjęliśmy wiele działań integracyjnych z młodzieżą (przedszkola, gimnazjum).

Zostaliśmy  (jako Stowarzyszenie UTW), partnerem Miasta Józefów przy realizacji projektu rewitalizacji budynku, z przeznaczeniem go na Dom Seniora.
Słuchacze UTW to również bardzo kreatywna grupa artystyczna.
Na scenie Teatru Otwartego (przy MOK), zostały wystawione spektakle przygotowane i zrealizowane przez „studentów”: „Plac zabaw”, „Spotkanie przyjaciółek, „Hamlet wg Jeremiego Przybory”, „Rodzina Bosów”, „Telemele”.
Członkowie Stowarzyszenia UTW Józefów biorą udział w corocznych Senioriadach zimowych w Rabce-Zdroju. W kolejnej, czwartej z kolei edycji w marcu br. zajęliśmy drużynowo II miejsce (na 24 zespoły z Polski, Austrii i Ukrainy).

Podsumowując powyższe, działalność UTW służy:

  • minimalizacji efektu „odrzucania” osób starszych,
  • integracji mieszkańców i pokoleń,
  • aktywizacji społecznej oraz poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów.