Zmiana wykładu 4 grudnia

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Gniedziejko  nie wygłosi 4 grudnia wykładu dotyczącego błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko z ważnych przyczyn służbowych.
W powyższym terminie zostanie wyświetlony film o Rzymie.