Sprostowanie komunikatu organizacyjnego z dnia 04.10.2017

Dyżury członków Zarządu będą odbywały się w pomieszczeniu klubowym PORT ( w budynku MOK ), w dniu i godzinach podanych poprzednio. Przepraszamy za zmiany wynikłe ze zmian w zajęciach odbywających się w MOK.